Here you will find many free BDSM clips: brutal torture, cruel bondage, domination and discipline, master and slave in dugneon, mistress and submissive girls, kinky fetish, sadism and masochism, humiliation, caning, whipping, bullwhipping, spank, flogging, paddling, corporal punishment, hot wax, piercings...

2.42 Rating by CuteStat

bdsm-gate.net is 8 years 9 months old. It has a global traffic rank of #434,720 in the world. It is a domain having .net extension. This site has a Google PageRank of 2/10. This website is estimated worth of $ 5,400.00 and have a daily income of around $ 15.00. As no active threats were reported recently by users, bdsm-gate.net is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 2 out of 10
PageSpeed Score
73
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 1,660
Daily Pageviews: 4,980

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 15.00
Estimated Worth: $ 5,400.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 61,900
Yahoo Indexed Pages: 8,840
Bing Indexed Pages: 6,470

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: Not Applicable
Bing Backlinks: 1
Alexa BackLinks: 56

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 434,720
Domain Authority: 25 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

82.192.87.161

Hosted Country:

Netherlands NL

Location Latitude:

52.3808

Location Longitude:

4.63683

Social Engagement

Facebook Shares: 9
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): Not Applicable
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Domain Information

Domain Registrar: INTERNET.BS CORP.
Registration Date: 2009-06-02 8 years 9 months 2 weeks ago
Last Modified: 2012-08-14 5 years 7 months 1 day ago
Expiration Date: 2013-06-02 4 years 9 months 2 weeks ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns-canada.topdns.com 109.201.142.225 Netherlands Netherlands
ns-uk.topdns.com 108.61.150.91 United States United States
ns-usa.topdns.com 108.61.12.163 United States United States

Similarly Ranked Websites

Ìåáåëüíûå ìàãàçèíû ÒÊ «Òðè Êèòà», ìàãàçèíû ìåáåëè è...

- 3kita.ru

Òîðãîâûé êîìïëåêñ Òðè êèòà – ýòî êðóïíåéøèé ìåáåëüíûé ìàãàçèí â Ìîñêâå. Íà ïÿòè ýòàæàõ òîðãîâîãî êîìïëåêñà Âû ñìîæåòå íàéòè âñå, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èíòåðüåðà ñâîåé ìå÷òû.

  434,721   $ 5,400.00

Tall Women Clothes, Ladies Clothing and Apparel | Long Elegant Legs

- longelegantlegs.com

Shop Tall Women's Clothing at Long Elegant Legs. We specialize in 36" inseam simply tall pants, leggings, dresses, tops and more. Shop & save at LEL today!

  434,721   $ 5,400.00

Sala São Paulo

- salasaopaulo.art.br

  434,721   $ 5,400.00

iTunes kaart kopen? Eenvoudig en snel online bij iTuneskaart.nl! -...

- ituneskaart.nl

Een iTunes kaart koop je eenvoudig en snel online bij iTuneskaart.nl: ✓ iTunes kaarten van €10, €15, €25, €50 en €100 ✓ iTunescode direct op het scherm!

  434,722   $ 5,400.00

funforyoung

- funforyoung.org

  434,722   $ 5,400.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for bdsm-gate.net